Wybory i sprawy organizacyjne

Na Walnym Wyborczym Zebraniu Sekcji Fotografów Prasowych ZZTK, w dniu 15.04.2013, zostały wybrane nowe władze Sekcji.
Zarząd:
Jerzy Gumowski       przewodniczący         tel. 601336136
Donat Brykczyński   wiceprzewodniczący    tel. 697301040
Michał Kołyga          sekretarz
Rada Programowa Sekcji:
Adam Kozak
Grzegorz Rogiński
Piotr Gęsicki
Stefan Zubczewski
Kontakt:
22 826 24 15
Priorytetową sprawą jaką zajmujemy się dziś to zmuszanie fotografów do darmowej pracy  i uzyskiwanie przez wydawnictwa przychodów wynikających z zrzeczenia się autorskich praw majątkowych do utworu.  W większości umów z wydawnictwami istnieje zapis mówiący o przekazaniu praw majątkowych związanych z utworem , który został sprzedany za określoną kwotę . Naszym zdaniem dla wydawców jest to przychód od którego nie odprowadzają podatku.  Jeżeli macie w swoim archiwum  umowy w których istnieje ten problem przyślijcie nam kopie , będą bardzo potrzebne do dalszej analizy prawnej.