Akredytacja czy wyłudzenie?

Bielsko -Biała to ładne miasto. Organizowany jest tam festiwal jazzowy „Bielska  Zadymka Jazzowa”. Pomysłodawcą i dyrektorem imprezy jest aktor i reżyser Jerzy Batycki. Człowiek, dla którego wartość intelektualna i prawa autorskie powinny być wartością nadrzędną ale okazuje się że nie do końca. W regulaminie akredytacyjnym dla fotografów, profesjonalistów ( bo chodzi między innymi o członków ZPAF) w punkcie 6 czytamy cyt:

„Każdy akredytowany przy festiwalu fotograf zobligowany jest do przedstawienia wyboru swoich fotografii z danego dnia pracownikom biura festiwalowego. Zdjęcia te powinny zostać dostarczone następnego dnia po każdym dniu festiwalowym, w którym wykonywane były jakiekolwiek fotografie. Zdjęcia te będą użyte na potrzeby strony internetowej i dokumentacji festiwalu.”

Cały regulamin znajduje się TU

Na stronie Akredytacje jest też parę kwiatków cyt:

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, warunkiem otrzymania akredytacji jest zadeklarowanie przez dziennikarza efektywnego wykorzystania materiałów w publikacjach związanych z medialną obsługą Festiwalu.”

To tak jakby fotograf decydował o tym czy jego praca ma być publikowana na okładce czy na ostatniej stronie.

Jest jeszcze taki „kwiatek” cyt:

„O bezpłatne fotoakredytacje ubiegać się mogą wyłącznie członkowie Związku Polskich Artystów Fotografików lub fotoreporterzy posiadający aktualne legitymacje prasowe. „

Dlatego też wysłałem mail do Andrzeja Rutyny prezesa Okręgu Dolnośląskiego ZPAF następującej treści cyt:

„Szanowny Panie,
przesyłam Panu link do strony festiwalu jazzowego Bielska Zadymka Jazzowa http://www.zadymka.pl/?page_id=997, na której znajduje się „Regulamin fotoakredytacji” W gronie zarządu Związku Zawodowego Twórców Kultury  Sekcja Fotografów  ( http://foto.zztk.pl/ ), jesteśmy przekonani, że punkt 6 tego regulaminu jest  próba wyłudzenia wartości intelektualnych oraz naruszeniem zasad ustawy o prawach autorskich.
Ja sam jako członek ZPAF mam nadzieję, że zawodowi fotografowie i członkowie ZPAF Okręgu Dolnośląskiego zbojkotują tą imprezę. „

Z upoważnienia Zarządu SF ZZTK

Jerzy Gumowski